I vårt arbete har vi ett helhetsansvar gentemot kunden där vi ansvarar för försäljningen, uppföljning, annonshantering och publicering på webb. Genom att vara engagerade och lyhörda för kundernas behov hjälper vi också till att utveckla erbjudandet till kunden.

Samarbeta med oss

VÅRA UPPDRAG

Materialinlämning

Annonsmaterial skickas till annons@kompetenstillvaxt.se. När du skickar in material bör du ange vilken mediekanal och utgivning det avser. För materialspecifikationer vänligen kontakta oss för mer information.

Samarbeta med oss

Söker ni ett engagerat säljbolag specialicerade på B2B och fackpress, print, digitalt samt event? Hör gärna av dig till info@kompetenstillvaxt.se